ARBEID

Zowel werkgevers als werknemers hebben te maken met diverse regels en afspraken waaraan zij zich behoren te houden. Worden deze regels of afspraken geschonden of moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden omdat een situatie verandert, dan krijgen zij te maken met het arbeidsrecht.

Lees verder

ONTSLAG

Werknemers genieten in geval van ontslag een grote mate van bescherming. Daarom is het van belang dat een werkgever in deze situatie goed weet waar hij aan begint en hoe het beste te handelen. Voor werknemers is ontslag een ingrijpende gebeurtenis. Het is van belang dat zij goed op de hoogte zijn van hun rechten bij (dreigend) ontslag.

Lees verder

ONDERNEMING

Bij veranderingen die een onderneming ondergaat, spelen vaak verschillende werknemersbelangen een rol. Zo heeft een reorganisatie of overgang van de onderneming van de werkgever directe gevolgen voor de arbeidsovereenkomst van werknemers. Ook hebben werknemers in voorkomende gevallen recht op informatie en inspraak.

Lees verder

FERNHOUT ARBEIDSRECHT

De relatie tussen werknemer en werkgever gaat gepaard met rechten en plichten. Op het moment dat deze relatie tot stand komt of er iets in verandert, speelt het arbeidsrecht een rol. Beslissingen die genomen worden, kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Fernhout Arbeidsrecht staat u op deze momenten graag bij, zodat u de juiste keuzes kunt maken.

CLIENTEN AAN HET WOORD

Dorine helpt regelmatig bij arbeidsrechtelijke zaken binnen ons kantoor. De manier waarop Dorine werkt is vakkundig, transparant en betrokken. Deze betrokkenheid uit zich in een goede bereikbaarheid en een hoge reactiesnelheid. Het fijne aan Dorine is dat ze onze organisatie goed kent: ze weet wat er speelt, waar behoefte aan is en hoe de organisatie is opgebouwd. Dat komt de juridische inhoud ten goede en schept duidelijkheid. De prijstelling van Dorine is goed en reƫel.

Marjolein Heijstraten Legal counsel Deloitte

MAAK EEN AFSPRAAK